ایران در بازسازی و تعمیرات اساسی بالگردها خودکفا است (فرمانده)

سال گذشته ایران 40 هلی کوپتر را تعمیرات اساسی کرد که دانش و تخصص نیروی کار را نشان می دهد. کارهای بومی ،
وی گفت كه این سیستم قبلاً متعلق به تعدادی از ایالت ها بود و افزود كه شركت های دانش بنیان ایرانی و پرسنل نیروی هوایی ایران در این زمینه خودكفا هستند. / p>