ایران در المپیک توکیو رکورد ملی 200 متر پروانه را می شکند

امروز دوشنبه مرحله مقدماتی شنای 200 متر برگزار شد و متین بالسینی موفق شد رکورد ایران را بشکند و رکورد 1: 59:97 را ثبت کند.
این مسابقات مقدماتی بین پنج دسته برگزار شد و با توجه به نتیجه بهتر رقبای دیگرش ، بالسینی به مرحله بعد صعود نکرد.