ایران درباره احتمال تغییر در همکاری با آژانس انرژی هسته ای هشدار داد

اظهارات کاظم غریب آبادی در پاسخ به شرط بازگشت دولت جدید ایالات متحده به برجام بود.
روز پنجشنبه در یک توییت او نوشت: “همکاری و حسن نیت خیابان های دو طرفه نیستند و یک خیابان یک طرفه نیستند. قانون جدید پارلمان همچنین فرصتی دیگر برای حفظ همکاری فوق العاده بی سابقه و چشمگیر با آژانس انرژی هسته ای بین المللی با حذف تحریم ها فراهم کرد. ”
در توییت دیگری ، وی ادامه داد ، “امیدوارم فرصت ها از دست نرود و همکاری فوق العاده به حالت عادی برنگردد. ”
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **