ایران خدمات معتبری به کودکان پناهنده ارائه می دهد (مقام سازمان ملل)

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همکاری خود را با ایران برای تأمین حمایت و آسایش کودکان پناهندگان خارجی در ادامه خواهد داد آقای اروج سیفی روز چهارشنبه گفت این کشور است.
این مقام سازمان ملل متحد متذکر شد که با توجه به همکاری توافق شده با وزارت اتباع خارجی استان خراسان رضوی ، این خدمات همچنین به کودکان پناهنده و خانواده های آنها ارائه خواهد شد ، بنابراین شما لازم نیست فرزندان خردسال خود را برای کار بفرستند.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **