ایران: تولید نفت در میادین جنوبی در شش ماه گذشته 30 درصد افزایش یافته است

در صحبت با ایرنا ، مدیر همچنین پیش بینی کرد که ظرفیت تولید شرکت 10٪ دیگر در دوره جدید جدید ایرانی افزایش یابد سال.
وی گفت كه این شركت قصد دارد از كاهش 10 درصدی تولید از یك طرف جلوگیری كرده و از طرف دیگر حدود 10٪ روغن بیشتری تولید كند كه با حفظ اكتشاف حدود 20٪ به ظرفیت تولید شركت اضافه خواهد كرد.
محمدی گفت: با اجرای برنامه های افزایش و حفظ تولید ، 300000 بشکه در روز روغن به کل ظرفیت تولید شرکت اضافه می شود.
وی گفت این شرکت به اندازه قبل از اعمال تحریم ها 100٪ آماده تولید نفت است ، و خاطرنشان کرد که “به محض لغو تحریم ها ما به سرعت تولید را افزایش خواهیم داد.”
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **