ایران تجهیزات نظامی را به 42 کشور خارجی صادر می کند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، امیر سرتیپ امیر حاتمی گفت: “ما کار بسیار شرافتمندانه ای در زمینه موشک و کروز انجام داده ایم موشک در زمینه پدافند هوایی ، ما دستاوردهای بزرگی داشته ایم و دست هایمان پر است. در جنگ الکترونیکی ، ما یک دستاورد بسیار خوب داریم. تجهیزات خوبی در دفاع مانند زیردریایی ها ، کشتی های سطحی و کشتی های با سرعت بالا اتفاق افتاده است. ”

“در سال 2020 ، ما دو برابر صادرات دفاعی نسبت به سال 2019 داشتیم و این امر با وجود همه تحریم ها محقق شد. امروز ، ما با 42 کشور روابط صادراتی خوبی داریم و هواپیماهای بدون سرنشین ما به خوبی توسط سایر کشورها خریداری می شوند. ” وزیر دفاع سابق ایران گفت: