ایران تاکنون 95 تن کمک های بشردوستانه به لبنان ارسال کرده است

گفت: چهار محموله مساعدت دیگر با وزن حدود 60 تن نیز به شهر آسیب دیده لبنان ارسال می شود. کریم همتی در مراسم تحلیف در شمال شرقی کشور.
اولین محموله کمک های بشردوستانه ایران با 95 تن مواد غذایی و دارویی در 6 اوت وارد بیروت شد.
گفته می شود که انفجار گسترده 4 اوت در انبار حاوی نیترات آمونیوم در بیروت ، لبنان ، باعث کشته شدن 160 نفر و زخمی شدن حدود 6000 نفر دیگر شده است.
همانطور که توسط رئیس IRCS اعلام شد ، ایران داوطلبان واجد شرایط و مجرب را به بیروت اعزام کرده است.
ایران اولین کشوری است که IRCS فوراً کمک های پزشکی و بشردوستانه را به لبنان برای کمک به افراد آسیب دیده اعزام کرد و اندکی پس از ابراز تمایل خود برای کمک به آنها ، کمک کرد.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **