ایران بیش از یک میلیارد دلار پسته صادر کرد

در مراسم افتتاح موزه پسته در رفسنجان در استان کرمان ، ارسلان قاسمی گفت: “رفسنجان از مدت ها پیش مهد تولید پسته ایران بوده و ممکن است به پایتخت پسته جهان تبدیل شود. ”

این مقام ایرانی افزود: “از ابتدای سال 1399 (از آوریل 2020) بیش از یک میلیارد دلار پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است. ما به ویژه از کارکنان شرکت تعاونی پسته رفسندجان. این شرکت در بازاریابی خارجی بسیار تأثیرگذار بوده است و امیدواریم بتوانیم چنین تعاونی هایی را در زمینه های مختلف در ایران داشته باشیم. ”

تعاونی پسته رفسندجان بیش از 70،000 عضو کشاورز دارد. امسال مردم رفسندجان 60 هزار تن پسته برداشت کردند.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید