ایران بیش از هر زمان دیگری دانشجوی بین المللی می پذیرد

براساس داده های ایرنا که روز چهارشنبه توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منتشر شد ، نسبت دانشجویان بین المللی به تعداد کل دانشجویان از 0.15٪ به 1.39 بین سال های 2011 تا 2020 کاهش یافته است.
دانشجویان افغان (46٪) و دانشجویان عراقی (24٪) بزرگترین گروه دانشجویان بین المللی در ایران را تشکیل می دهند. دانشجویان این دو کشور 69 درصد دانشجویان بین المللی در ایران را در سال 2018 تشکیل می دادند.
لبنان با 3 follows ، سوریه و چین – هر کدام 2 follows در رتبه های بعدی قرار دارند. اکثر دانشجویان بین المللی در ایران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل کرده اند. در سال 2018 ، 55 درصد از دانشجویان کارشناسی و 31 درصد از دانشجویان کارشناسی ارشد تحصیل کردند.