ایران برای صلح “پایدار” بین آذربایجان و ارمنستان واسطه است

سعید خطیب زاده سخنگوی دیپلماسی ایران از ادامه درگیری های مرزی بین نیروهای آذربایجان و ارامنه “ابراز نگرانی” کرد و ضمن ابراز تاسف از کشته ها و زخمی ها در هر دو کشور. به گزارش ایرنا از این وزارتخانه در روز پنجشنبه (29 ژوئیه) ، این دیپلمات همچنین محدودیت متقابل را “ضروری” خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر لزوم عبور دو کشور از تنش ها و درگیری ها و ضروری بودن احزاب برای احترام به مرزهای شناخته شده بین المللی ، بر ضرورت دستیابی به صلح پایدار در قفقاز جنوبی به محض تأکید کرد. ممکن است.

دیپلمات در پایان گفت: “جمهوری اسلامی ایران آماده است تا هرگونه کمک برای بازگرداندن صلح پایدار در منطقه را ارائه دهد.