ایران برای بازگشت پول مسدود شده خود از روشهای مختلفی استفاده خواهد کرد (ظریف)

مسواک زدن تصویری دقیق از اقدامات انجام شده توسط وزارت امور خارجه ایران برای بازپرداخت ارزهای حاصل از ایران در بانکهای محمد جواد ظریف ، دیپلمات ارشد ایرانی گفت: “ما در حال مذاكره برای بازگشت ارزهای رشته ای از كشور خود هستیم و در صورت لزوم موضوع را در دادگاه پیگیری خواهیم كرد. ”

با توجه به اینكه راه های مختلفی برای بازگشت پول از طریق سیستم تركیه وجود دارد ، جواد ظریف افزود: “در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بازگشت پول از طریق ما یافت شده است. کشورهای دیگر کشورها و ما از آنها استفاده خواهیم کرد. ”

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سؤال كه آیا ایران تاکنون با این روش موفقیت آمیز بوده است ، پاسخ داد: “در بعضی موارد ، بله ، برخی كشورها مقداری از پول ما را پس داده اند. ”

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **