ایران / افغانستان: افتتاح رسمی راه آهن خواف-هرات

“راه آهن خواف-هرات یکی از مهمترین پروژه های ملی و بین المللی است که نه تنها درآمد ارزی را افزایش می دهد حمل و نقل ارزان و اقتصادی کالاها بین ایران و افغانستان ، اما همچنان به تقویت ثبات و امنیت کمک می کند. این پروژه همچنین توانایی ایجاد رفاه و ایجاد فرصت های شغلی بدون فرماندار خواف در حاشیه مراسم افتتاحیه با میکروفون ایرنا اعلام کرد.

“با ایجاد ظرفیت حمل و نقل سالانه 12 میلیون تن کالا و کالا ، بهره برداری از راه آهن خواف-هرات در افزایش حجم صادرات و واردات ، رونق اقتصادی موثر خواهد بود. افغانستان و توسعه تجارت بین ایران و همسایه شرقی آن افغانستان ، “.