ایران از IMO از فشارهای آمریكا بر خدمه خبر می دهد

اسلیمی در مراسمی با گرامیداشت روز جهانی دریانوردان. در آخرین سال تقویمی ایران (21 مارس 2019 – 20 مارس 2020) بیش از 20،000 در بنادر ایران انجام شد ، وی با اشاره به اینکه در طول در این دوره ، حدود 16 میلیون نفر با کشتی ها در آبهای ایران سفر کردند. علاوه بر این ، وی افزود که گردش مالی محموله ها از بندرهای ایران در حال افزایش است دومی بیش از 160 میلیون تن
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **