ایران آماده “تسهیل” گفتگو بین طالبان ، دولت و گروه های افغان است

سخنرانی به مناسبت دیدار با هیئت طالبان به رهبری ملا برادر ، این یکشنبه ، 31 ژانویه ، محمد جواد ظریف هنگام بیان رضایت از ایده تشکیل یک دولت جامع ، با مشارکت همه گروه های قومی و سیاسی ، در افغانستان ، گفت: “تصمیمات سیاسی را نمی توان در خلا taken گرفت ، و آموزش یک دولت جامع باید در یک فرآیند مشارکتی انجام شود ، با در نظر گرفتن ساختارها ، نهادها و قوانین اساسی مانند قانون اساسی “، گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **