ایران آماده تبادل زندانیان با سایر کشورها است

در مصاحبه اختصاصی با ایرنا ، محمود عباسی روز یکشنبه گفت: “وزارت دادگستری ایران نگران است اتباع ایرانی را که در کشورهای خارجی با مشکلات قانونی روبرو بوده اند منتقل کنید. ”
معاون وزیر دادگستری ایران افزود: “108 ایرانی بازداشت شده در گرجستان به این کشور منتقل می شوند.”

رئیس کمیته انتقال محکومین جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط نامناسب زندگی زندانیان ایرانی در زندانهای امارات هشدار داد و گفت: “دسترسی کنسولی و داشتن وکیل و مترجم حقوق بشر زندانیان است. متأسفانه زندانیان ما در زندانهای امارات متحده عربی از حداقل حقوق بشر از جمله خدمات کنسولی و یک محاکمه عادلانه محروم هستند. “