ایران ، قدرت برتر علمی و فناوری در منطقه (وزیر)

“ما در زمینه های خاصی مانند فناوری نانو ، سلول های بنیادی و هوا فضا ، با بیش از 6000 شرکت پیشرفت چشمگیری داشته ایم.” وی گفت: “مشاغل دانش بنیان ایرانی به سرعت در حال رشد هستند.
“طی سه یا سه سال گذشته ، ما بر حل مشکلات مردم ، به ویژه در زمینه تحریم ها تمرکز کرده ایم.”
به گفته وی ، “به عنوان مثال ، یکی از موارد جدی ما شامل نهاده های کشاورزی مانند کودها و سموم دفع آفات است که عمدتا از خارج از کشور وارد می شود. کشاورزی همچنین سلامت مردم را بهبود می بخشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت كه یك حركت رو به رشد در زمینه اقتصاد دانش بنیان در كشور آغاز شده است: شرکت ها گام های درست را برداشته اند. “