ایران ، بخش بزرگی از ورزش قاره کهن

شیخ فهاد آل احمد الصباح ، در حاشیه مجمع عمومی شورای المپیک آسیا در مسقط ، با رئیس جمهور دیدار کرد کمیته ملی المپیک ایران رضا صالحی امیری.
“کمک به کمیته ملی المپیک ، ورزش و ورزشکاران ایرانی کمک به شورای المپیک آسیا است ، و ما از ورزش ایران حمایت می کنیم ، و ورزش کشور شما را به شورای المپیک آسیا در روز ارائه می دهیم هر گونه سوال ، “رئیس COA گفت.
“همه نگرانی های شما از طریق همكارانتان مورد توجه شورای المپیك آسیا قرار گرفته است و برخی از آنها در دست مطالعه یا بررسی هستند.” .
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **