ایرانیان “قربانی تروریست های تحت حمایت آمریکا” (تهران)

در پاسخ به انتشار این گزارش ، عباس موسوی افزود: “جمهوری اسلامی ایران گزارش ملی را رد و کاملاً محکوم می کند گزارش سالانه تروریسم ، منتشر شده توسط ایالات متحده ، به دلیل عجله آشکار بی پروا ، بی صداقت کامل و معیارهای دوگانه در مبارزه با رژیم علیه تروریسم. “