ایالات متحده و ناتو از دموکراسی ، از جنگ علیه تروریسم صحبت کردند ، اما فقط به دنبال “منافع خود” در افغانستان بودند (ظریف)

محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در پستی در صفحه رسمی خود در توئیتر ، واشنگتن و اتحاد نظامی ناتو به رهبری آمریکا را به دلیل مبالغه در تلاش های خود برای کمک به دموکراسی و جنگ علیه آن ، تروریسم ، محکوم کرد و مدعی شد که وقایع در افغانستان ثابت شده است. آنها حتی در پیشنهاد اعلام شده خود نیز شکست خوردند.
“با وجود همه صحبت های خود در مورد دموکراسی و جنگ علیه تروریسم ، رویدادهای افغانستان و اظهارات مقامات ایالات متحده و ناتو ثابت می کند: آنها فقط به دنبال منافع خود به افغانستان حمله کردند و آن را اشغال کردند ، اما حتی نتوانستند به آن دست یابند. به ایالات متحده و ناتو اکنون موظف به جبران خسارت هستند. “