ایالات متحده هرگز نخواسته است که خواسته های “غیرقانونی” خود را برآورده سازد (تهران)

دیپلمات اضافه کرد: “به دنبال این” درخواست “، مقامات آمریكایی توسط همه اعضای PGAC رد شد (برنامه جهانی.) [div class =” item-text “itemprop =” ArticleBody “style =” “> اقدامات مشترک در مورد قدرت هسته ای ایران در سال 2015) و ایالات متحده حتی خود را در میان متحدان خود منزوی کرده اند تا جایی که واشنگتن سه کشور اروپایی (فرانسه ، آلمان ، انگلستان) را به عنوان “متحدین آیت الله های ایران “.