ایالات متحده حق ندارد از مفاد بازنگری فوری استفاده کند (ظریف)

این نامه به رئیس جمهور اندونزی شورا نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد ، مجید تخت روانچی تحویل داده شد. “اصطلاح” عکس سریع “هرگز در برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل استفاده نمی شود. در مقابل ، ایالات متحده عمدا از این اصطلاح برای اشاره به سرعت و اتوماسیون استفاده کرد. جمله UNSCR 2231 در حقیقت “استفاده مجدد از مفاد قطعنامه های تکمیل شده” است ، که نیاز به یک فرآیند پیچیده و وقت گیر دارد – برای حفظ JCPOA ، نه نابودی آن.
پست ظریف می خواند: “واضح است كه ایالات متحده حق ندارد” مجدداً قطعنامه های قطع شده “علیه ایران را مجدداً مورد استفاده قرار دهد.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **