ایالات متحده به جای موعظه دیگران باید با مشکلات داخلی مقابله کند (تهران)

وزارت خارجه ایران در حساب توئیتر خود روز شنبه از جهان خواست تا با نژادپرستی مقابله کند.
باربارا اسلاوین در توییت ظریف پاسخ داد و نوشت: “ابتدا کشور خود را برطرف کنید. ما خودمان را برطرف خواهیم کرد. ”
موسوی با نوشتن “به گرافیک ها نگاه کنید ، به توییت خود واکنش نشان داد. شما مطمئناً متوجه شده اید. ” اما شما آنقدر عادت دارید که به دیگران سخنرانی کنید ، خجالت آور است که بخاطر بسپارید که “شما نباید به اندازه کافی متکبر باشید که به ایران بگویید.” شما وقتی پای آمریكا می آیید ، با قاطعیت تری روبرو هستید. ”
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 ** class = “گالری پنهان” />