ایالات متحده از نظر قطعنامه 2231 سازمان ملل هیچگونه حقوقی ندارد

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل معتقد است كه ایالات متحده حق دارد از مکانیزم ماشه اتوماتیک استفاده كند برای اعمال مجدد تحریم ها طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت. این یک اشتباه است این دیپلمات ایرانی در توئیتر خود نوشت: از آنجا که دونالد ترامپ کشور خود را از توافق هسته ای خارج کرد ، ایالات متحده نمی تواند در این توافق شریک باشد.
مجدداً تخت روانچی تصریح کرد: ایالات متحده – که نقض قطعنامه است – حق ندارد طبق 2231 مرتکب کاری شود.
دنبال کنید ایرنا در توییترIrnafrench 9422 **