اکتشاف جهانی نفت و گاز در سال 2019: سهم 25٪ ایران

صالح هندي امروز شنبه 19 سپتامبر در كنفرانس مطبوعاتي گفت 20 كشف بزرگ نفت برابر با 75 است ٪ اکتشافات “سهم ایران از این 20 اکتشاف عمده از نظر اندازه ، رتبه اول و سوم است (رتبه).

در سال 2019 ، میدان ارم ایران با 2.7 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج که 13٪ کل نفت کشف شده را تشکیل می دهد ، در رتبه اول و میدان نام آوران با 2.2 نفت در رتبه سوم قرار گرفت. .

آقای هندي تأكيد كرد: “ايران در رقابت نابرابري قرار دارد و در اين شرايط تحريم ، ما موفق شديم بزرگترين كشف سال 2019 را براي جمهوري اسلامي انجام دهيم. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **