اولین اعضای هیئت ایرانی در المپیک 2020 توکیو وارد ژاپن می شوند

اولین گروه نمایندگان ایران اعزامی به سی و دومین بازی های المپیک روز دوشنبه عازم ژاپن شدند. این گروه شامل مدیران اجرایی است.

ثبت نام نهایی اعضای هیئت های ورزشی یک هفته قبل از شروع بازی ها و با حضور رئیس هیئت در محل بازی های المپیک انجام می شود.

نصرالله صدجادی رهبر کاروان ورزشی ایران در المپیک 2021 توکیو است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا ، این بازی ها با تاخیر یک سال از 23 ژوئیه تا 8 آگوست 2021 به میزبانی ژاپن برگزار می شود. ژاپن قبلاً میزبان المپیک 1964 بود.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید