امیرآبداللهیان با افراد آسیب دیده از طغیان شدید در اروپا ابراز همبستگی کرد

“تسلیت ما برای از دست دادن غم انگیز جان و ویرانی ناشی از سیل ویرانگر در آلمان ، بلژیک ، لوکزامبورگ و هلند. افکار ما حسین امیرآبداللهیان روز سه شنبه در توئیتی نوشت: “دعا و دعا با قربانیان و خانواده های آنها است. برای مصدومان آرزوی بهبودی سریع و موفقیت در عملیات نجات داریم.”

سیل ناشی از بارندگی های شدید در روزهای اخیر در آلمان و بلژیک تاکنون بیش از 200 کشته و بسیاری مفقود داشته است.