اجرای برنامه های اقتصادی و بازسازی “اثبات عدم تحریم های ایالات متحده”

نوبخت پنجشنبه ، 13 اوت در نشستی در استان مازندران (شمال ایران) اضافه کرد که ایالات متحده با اعمال تحریم ها ، قصد برهم زدن اقتصاد ایران را داشت ، اما با وجود این و بسته شدن تمام نقاط مبادله مالی و بانکی ، برنامه های توسعه و بازسازی کشور متوقف نشده است. مبادلات مالی در زمینه صادرات و واردات بیش از 100 میلیارد دلار در سال بود ، اما به دلیل تحریم نفتی در ایران به طور قابل توجهی کاهش یافت ، وی با تأکید بر اینکه چرخ بازسازی حتی یک روز متوقف نشده است ، اضافه کرد. وی تصریح کرد: مقاومت مردم ایران در برابر شرایط سخت اقتصادی که کشور از آن عبور می کند منجر به عدم تحریم های ایالات متحده شد.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **