اتریش خواهان ارتقای سطح همکاری با ایران است

صفری در گفت و گوی اختصاصی با نماینده ایرنا در وین، در حاشیه دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+4، گفت وگوهایی را که تاکنون با رئیس کل بانک مرکزی اتریش داشته است، یادآور شد. ، رئیس بیمه و معاون وزیر اقتصاد.
وی همچنین امروز بعدازظهر به وقت محلی در وین با معاون وزیر کشاورزی آن کشور دیدار خواهد کرد.
همه این مقامات دولت اتریش خوش‌بینی فراوان خود را نسبت به مذاکرات (وین) ابراز کردند و در مذاکرات انجام شده با آنها بر لزوم آماده‌سازی برای صحنه پس از حصول نتایج مذاکرات و شروع کار در پروژه‌ها، در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. همکاری، کمیته مشترک و رویه های بانکی.
صفری درباره موضوعات مطرح شده در گفتگو با معاون وزیر اقتصاد اتریش گفت: دو طرف بر سر نقشه راهی برای گسترش دامنه همکاری های اقتصادی تهران و وین طی 5 تا 10 سال آینده به توافق رسیدند. >
وی خاطرنشان کرد در این زمینه “همکاری نزدیک با سفیر اتریش در ایران وجود دارد”. وی تصریح کرد: نقشه راه مورد توافق شامل همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی، حمل و نقل و گردشگری است و جلسات مشترک بعدی پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان گفت: طرف اتریشی در این مذاکرات تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی اعلام کرد.