آیت الله خامنه ای اولین دوز واکسن ایرانی را علیه Covid19 دریافت کرد

پیش از این ، امام خامنه ای برای واکسیناسیون 2 شرط تعیین کرده بود: اول اینکه واکسن را خارج از نوبت خود دریافت نکرده باشد. دوم اینکه فقط واکسن ایرانی دریافت می کند. به همین دلیل ، هنگامی که اولین دور واکسیناسیون برای ایرانیان 80 سال به بالا آغاز شد ، وی واکسن خارجی دریافت نکرد و منتظر آن بود که از ایران منتقل شود.
جمهوری اسلامی ایران ششمین کشور در جهان و اولین کشور در غرب آسیا است که توانایی تولید واکسن ویروس کرونا را دارد. در حال حاضر ، چندین شرکت و مرکز تحقیق و توسعه واکسن ملی وجود دارد. از آنجا که دو واکسن ملی آزمایش های بالینی ، ایمنی و کارآیی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند ، تزریق های داوطلبانه آغاز شده است.