آیا می دانید ایران بزرگترین تولید کننده اسفنج آهن در جهان است؟

امسال بر اساس اهداف کمی زنجیره فولاد پیش بینی می شود تولید آهن اسفنجی در کشور ما به 33 میلیون تن برسد .

صادرات آهن اسفنجی ایران در سال های 2018 و 2019 نیز روند صعودی را به ثبت رسانده و آمار سال 2018 نشان می دهد که حجم صادرات آهن اسفنجی 533000 تن بوده است که 77 برابر شده است در سال 2019 به 942،000 تن برسد.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **