آثار در سنگ توسط هنرمندان ایرانی: استقبال ایتالیا و اسپانیا

به گزارش ایرنا ، فرهاد آذرمی در سخنرانی مطبوعاتی به مناسبت این جشنواره گفت: “این رویداد فرصتی برای گسترش چشم انداز و تعریف ما از سنگ چیست و آن را به یک ماده ساختمانی تقلیل نمی دهیم. در واقع این یک کاربرد متفاوت از سنگ طبیعی در آفرینش هایی است که هنر و معماری با هم مخلوط می شوند. ”

وی افزود: “حمایت معنوی ایتالیا و اسپانیا در این جشنواره ، به عنوان کشورهایی که در این زمینه برجسته هستند ، فرصتی برای هنرمندان ایرانی است تا خود را در صحنه جهانی نشان دهند. ”

سنگهای طبیعی ایران از نظر ماده و رنگ بی نظیر هستند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **