سایمون کاونی، وزیر ایرلند در امور A.E توسط امیر عبداللهیان در اقامتگاه خود در حاشیه مجمع عمومی جهانی استقبال شد.

وزیر امور خارجه ایرلند بر علاقه کشورش به تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و با اشاره به تحولات جاری در اروپا، تمایل…